bip.gov.pl

MSW/PN/206/06/2011 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDn 200/315 zasilającej w ciepło zespół budynków szpitala, modernizację węzłów cieplnych w budynku A oraz budynku B Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty