bip.gov.pl

Dostawa urządzeń do dezynfekcji i czyszczenia dla Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/224/08/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty