bip.gov.pl

świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawę centrali telefonicznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.MSW/PN/242/09/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty