bip.gov.pl

MSW/PO/253/10/2011-dzierżawa aparatów wraz z dostawą odczynników i części zużywalnych oraz dostawę wyposażenia dodatkowego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty