bip.gov.pl

Dostawa pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o.MSW/PN/276/12/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty