bip.gov.pl

Dostawa toru wizyjnego do operacji endoskopowych i mikroskopowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/259/11/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty