bip.gov.pl

Dostawa informatycznego systemu radiologicznego wraz z wdrożeniem w ramach RPO działanie 2.2 dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/236/09/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/ogloszenie_o_zamowieniu.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/SIWZ%20informatyzacja%20radiologia.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/Specyfikacja_asortymentowo_cenowa.xls

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/zalacznik_5A_do%20siwz_zestawienie_wymaganych_parametrow_technicznych.doc

Odwołanie

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/odwolanie.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/kopia_odwolania_edomed.pdf

Zmiana terminu składania ofert:

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/Przesuniecie_terminu1.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia1.pdf

Zmiana terminu składania ofert:

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/Przesuniecie_terminu2.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia2.pdf

Zmiania terminu składania ofert:

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/Przesuniecie_terminu3.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia3.pdf

Zmiana terminu składania ofert:

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia4.pdf

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/Przesuniecie_terminu4.doc

Zmiana terminu składania ofert:

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/Przesuniecie_terminu5.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia5.pdf

Wyjaśnienia, modyfikacja

pytania_i_odpowiedzi_020112.doc

zalacznik_5A_do%20siwz_zestawienie_wymaganych_param_techn_modyfikacja_JW_020112.doc

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/ogloszenie_modyfikacje.pdf

userfiles/file/DOTACJA_INFORMATYZACJA%20ETAP%201/modyfikacja_siwz_05012012.doc

Wyjaśnienia, modyfikacje, przesunięcie terminu SIWZ z dnia 25.01.2012

pytania_i_odpowiedzi_230112_JW.doc

zalacznik_5A_do%20siwz_zestawienie_wymaganych_param_techn_modyfikacja_JW_02011

2.do

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Przesuniecie_terminu.doc

2012-01-26-sprostowanie.doc

zalacznik_5A_do%20siwz_zest_wymag_par_techn_mod_JW_240112.doc

2012-02-28-rozstrzygniecie.doc

Opublikował: Mirosław Wilczek
Publikacja dnia: 22.09.2011
Dokument oglądany razy: 6159
Podlega Ustawie