bip.gov.pl

Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/278/12/2011

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/278/12/2011

ogloszenie.pdf

SIWZ.doc

Zalacznik_nr_1_Oswiadczenie.doc

Zalacznik_nr_2 Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

Zalacznik_nr_3 Formularz_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_4_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_Zadania_I.doc

Zalacznik_nr_5_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_Zadania_II.doc

Zalacznik_nr_6_Istotne_postanowienia_umowy_generalnej_dla_Zadania_I.doc

Zalacznik_nr_7 Istotne_postanowienia_umowy_generalnej dla_Zadania_II.doc

Zalacznik_nr_8_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc

Zalacznik_nr_9_Projekt_umowy_dla_Zadania_I.doc

Zalacznik_nr_10_Projekt_umowy_dla_Zadania_II.doc

Zalacznik_nr_11_Pelnomocnictwo.pdf

Zalacznik_nr_12_Wykaz_sprzetu_elektronicznego.xls

Zalacznik_nr_13_Wykaz_budynkow_i_budowli.doc

Zalacznik_nr_14_Oswiadczenie_o_okolicznosciach_dotyczacych_ryzyka_dla_Zadania_I.doc

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf

odpowiedzi do przetargu

Oswiadczenie_Klienta_dotyczy_ubezpieczonego_ryzyka.doc

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2pdf.pdf

przesuniecie_terminu(1).doc

odpowiedzi_do_przetargu_2.doc

zalacznik_nr_4_-_Zakres_i_jakosc_proponowanej_ochrony_dla_zadania_I_po_modyfikacji.doc

odpowiedzi_do_przetargu_3.doc

odpowiedzi_nr_4.doc

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_16_02pdf.pdf

przesuniecie_terminu(2).doc

odpowiedzi_5.doc

userfiles/file/MSW_PN_278_12_2011/rozstrzygniecie_postepowania_.doc

userfiles/file/MSW_PN_278_12_2011/rozstrzygniecie_postepowania_II.doc


Opublikował: Monika Dąbrowska-kubicka
Publikacja dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 4072
Podlega Ustawie