bip.gov.pl

Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja systemu dozoru i monitoringu na bazie obecnie pracującego systemu na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/16/02/2012

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty