bip.gov.pl

Usługi społeczne

Aktualne postępowanie na usługę żywienia

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na podstawie art. 138o o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
na świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, oraz Śródmiejskiego Centrum Klinicznego Filia Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Sp. z o.o., oraz ich dostawie. MSB/US/50/09/2020


Załącznik

Załącznik 2

Odpowiedzi na zadane pytania

Modyfikacja nr.2

Zmodyfikowane ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania

Wykaz pomieszczeń kuchni

Modyfikacja 4 z dnia 09.10.2020 r.

Odpowiedzi na pytania 09.10.2020 r

Doprecyzowanie

Informacja z otwarcia

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o udzieleniu zamówienia


Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza
postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego
na usługę społeczną na podstawie art. 138o
o wartości mniejszej niż kwoty określone
w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
na świadczenie pomocy prawnej dla Działu Zamówień Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8. MSB/US/76/08/2019

Załącznik

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Informacja o udzieleniu zamówieniaRegulamin udzielania zamówień na usługi społeczne

2019-02-06

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na podstawie art. 138o
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia szpitala, ochrony i obsługi parkingu przyszpitalnego płatnego, obsługi szatni zlokalizowanych w budynkach szpitala i specjalistycznego centrum klinicznego, utrzymania lądowiska dla helikopterów ratunkowych w gotowości
do wykonywania lądowań i monitoringu systemu dozorującego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego
w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8. MSB/US/14/01/2019.

Termin składania ofert 18.02.2019 r.

Załącznik

Załącznik - wersja edytowalna

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


2018-01-03

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na podstawie art. 138 o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia szpitala, ochrony i obsługi parkingu przyszpitalnego płatnego, obsługi szatni zlokalizowanych w budynkach szpitala, utrzymania lądowiska dla helikopterów ratunkowych w gotowości do wykonywania lądowań i monitoringu systemu dozorującego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8. MSB/US/74/12/2017

MAPA TERENU

Termin składania i otwarcia ofert 2018-01-10

2018-01-12

INFORMACJA Z OTWARCIA

2018-02-01

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


2018-02-06

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną na podstawie art. 138o o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na świadczenie usług polegających na przygotowaniu posiłków dla pacjentów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8 oraz ich dostawie. MSB/US/08/02/2018

Termin składania i otwarcia ofert 2018-02-19 do godz. 10:00

2018-02-14

PYTANIA I ODPOWIEDZI

2018-02-21

INFORMACJA Z OTWARCIA

2018-03-30

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA2018-12-05

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia szpitala, ochrony i obsługi parkingu przyszpitalnego płatnego, obsługi szatni zlokalizowanych w budynkach szpitala i specjalistycznego centrum klinicznego, utrzymania lądowiska dla helikopterów ratunkowych w gotowości do wykonywania lądowań i monitoringu systemu dozorującego Mazowieckiego

Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.,

ul. Kondratowicza 8. MSB/US/92/12/2018

Termin składania ofert 17.12.2018 r.

2018-12-12

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZMODYFIKOWANE OGŁOSZENIE

2018-12-18

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-12-21

UNIEWAŻNIENIE


2019-01-08

Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia szpitala, ochrony
i obsługi parkingu przyszpitalnego płatnego, obsługi szatni zlokalizowanych
w budynkach szpitala, utrzymania lądowiska dla helikopterów ratunkowych
w gotowości do wykonywania lądowań i monitoringu systemu dozorującego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8. MSB/04/01/2019
Termin składania i otwarcia ofert 21.01.2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA

WIZJA LOKALNA

MODYFIKACJA OGŁOSZENIA

2019-01-22

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-01-29

UNIEWAŻNIENIEDokument oglądany razy: 26547
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 01.06.2017
Opublikował: Radosław Kapusta
Publikacja dnia: 25.11.2020
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku