Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Wykaz podmiotów, którym udzielono zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wykaz

Wykaz cz.2


Opublikował: Rafał Kowalewski
Publikacja dnia: 15.10.2021, 12:33
Dokument oglądany razy: 3 108
Podpisał: Rafał Kowalewski
Dokument z dnia: 15.10.2021